Doa-Doa Pokok Gereja Yang Perlu Diketahui

Diposting pada

Doa-Doa Pokok Gereja

Tanda Salib
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapa Kami
Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti diā€™dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

Salam Maria
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah.
doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amm.

Kemuliaan
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra
dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad.
Amin.

Doa Tobat
Allah yang Maharahim,
aku menyesal atas dosa-dosaku.
Aku sungguh patut Engkau hukum,
terutama karena aku telah tidak setia kepada
Engkau yang Maha Pengasih dan Mahabaik bagiku.
Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji
dengan pertolongan rahmat-Mu hendak
memperbaiki hidupku dan
tidak akan berbuat dosa lagi.
Allah yang Mahamurah,
ampunilah aku, orang berdosa
Amin.

Pengakuan Iman
Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi;
dan akan Yesus Kristus,
Putra Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh Perawan Maria;
yang menderita sengsara
dalam pemerintahan Pontius Pilatus
disalibkan, wafat, dan dimakamkan;
yang turun ke tempat penantian
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa
yang Mahakuasa,
dari situ la akan datang mengadili
orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal.
Amin.

Terpujilah
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef,
sekarang dan selama-lamanya.
Amin.